HAARLEM - Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in juni 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. VWS stimuleert gemeenten om lokale en/of regionale sportakkoorden af te sluiten. In het Haarlems Sportakkoord maken partijen afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen hun gemeente willen bereiken.

Wethouder Merijn Snoek hoopt op de komst van zo veel mogelijk verschillende partijen: “Met elkaarsporten is een belangrijke pijler van de Nederlandse samenleving. Daarom blijven we in Haarlem investeren in onze sport. Met het Sportakkoord bevorderen we de samenwerking binnen de sport en versterken we de sportstructuur zodat we nu en in de toekomst zoveel mogelijk Haarlemmers en Spaarndammers met elkaar samen kunnen laten sporten.”

Heeft u ideeën?
Er zijn al veel ideeën verzameld voor het Haarlems Sportakkoord. Sportformateur Martin van der Gugten, die het akkoord voorbereidt: “Deze ideeën zijn nog niet in beton gegoten. Op 25 september kunnen sportaanbieders en organisaties buiten de sport input leveren of met nieuwe initiatievenkomen. Dé kans om iets te betekenen voor de sport in Haarlem!”. Organisaties die zich aansluiten bij het Haarlems Sportakkoord kunnen advies en ondersteuning krijgen bij het voorbereiden en uitvoeren van hun sportplannen.

De bijeenkomst vindt plaats bij SV Alliance ’22 op 25 september van 19.30 tot 21.30 uur. Meer informatie is te vinden op www.sportsupport.nl/sportakkoord. Via deze site kunnen geïnteresseerden zich aanmelden.

Wanneer?: woensdag 25 september.
Hoe laat?: van 19.30 tot 21.30 uur.