OVERVEEN - Deze zomer komt er een schaapskudde naar de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). De schapen worden ingezet in de periode van juli t/m november om vergrassing tegen te gaan. Op 15 juli aanstaande om 11:00 wordt de kudde van zo’n 250 tot 300 schapen verwelkomd bij het bezoekerscentrum vanwaar ze naar de eerste locatie lopen waar ze ons gaan helpen met natuurherstel in het duingebied.

Begrazingsplan

De inzet van de schaapskudde in de AWD maakt deel uit van het begrazingsplan waarvan ook het herstellen van de konijnenpopulatie deel uitmaakt. Begin dit jaar zijn we begonnen met dit project. We hopen dat dit op lange termijn effect heeft omdat konijnen door graven en grazen een belangrijke rol spelen bij het behoud van grijze duinen.

Op korte termijn daarentegen, zien we al verruiging (vergrassing en toename van struiken). Niet alleen door het wegvallen van konijnenbegrazing en hoge stikstofdepositie. Maar we zien ook dat door het beheer en daardoor de afname van de damhertenpopulatie vergrassing op sommige plekken weer toeneemt, waardoor de biodiversiteit onder druk komt te staan.

Damherten

De grote populatie damherten heeft in het afgelopen decennium de rol van de grote grazers overgenomen. De voedselkeuze en het graasgedrag van damherten wijken echter sterk af van bijvoorbeeld schapen. Waar damherten zelf bepalen waar ze grazen en kieskeurig zijn met een sterke voorkeur voor bloeiende kruiden en jonge planten, zijn schapen te sturen en eten ze wat hen op dat moment wordt voorgeschoteld.

Rinnegom Landschapsbeheer

In samenwerking met Rinnegom Landschapsbeheer is een begrazingsplan gemaakt. De kudde is de gehele periode aanwezig en zal op verschillende locaties binnen de AWD worden ingezet. De schapen worden niet bijgevoerd, op die manier komt er geen extra stikstof in het gebied.

Natuurherstel

De inzet van de schaapskudde wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland en maakt deel uit van uitvoeringsprogramma Natuur 2024-2030. Dit programma bevat een combinatie van maatregelen gericht op het versterken en verbeteren van de voor stikstof gevoelige habitats in Noord-Holland. Het doel is het herstel en behoud van de biodiversiteit in de Noord-Hollandse Natura 2000 gebieden.