HAARLEM - Haarlem is een stad vol historie. Ook onder onze voeten is deze historie te vinden. Archeologische resten zijn de tastbare overblijfselen van het vroegere, alledaagse leven in Haarlem. In de tentoonstelling ‘Haarlemmerhout, alledaagse voorwerpenuit Haarlemse bodem’ gaat alle aandacht uit naar een bijzondere vondstcategorie: hout.

In Haarlem zijn door de jaren heen honderden voorwerpen van hout opgegraven, onderzocht, geconserveerd en bewaard. Voor deze tentoonstelling komt een selectie van de Haarlemse houtcollectie de veilige omgeving van het depot uit. Het zijn alledaagse én bijzondere voorwerpen zoals kommen, bezems, een schaats, een klapspaan en een middeleeuwse schep. Allemaal voorwerpen die ooit gebruikt zijn in het dagelijks leven en uiteindelijk in de bodem zijn achtergebleven. Hout is een kwetsbaar materiaal en het is des te bijzonderder dat het zo goed bewaard is gebleven in onze bodem.

Eenmaal opgegraven kan hout snel vergaan. Hoe bewaren wij houten voorwerpen eigenlijk goed voor volgende generaties? En wat kan je erdoor te weten komen over het leven in vroeger tijden? . Houtvondsten geven inzicht in technische vaardigheden, in de exploitatie van hout en de houthandel en in mode en gebruiken van mensen in het verleden. En door ‘dendrochronologisch’ of jaarringen onderzoek kan de ouderdom worden vastgesteld, dat kan helpen bij dateringen van een vindplaats. Kortom deze tentoonstelling staat in het teken van Haarlemmer hout in al zijn facetten.

Bezoek het museum

Het Archeologisch Museum Haarlem is gelegen aan de Grote Markt 18K in de kelders van de Vleeshal. Het museum is open van woensdag tot en met zondag van 13.00-17.00 uur. De toegang is gratis. Meer informatie op www.archeologischmuseumhaarlem.nl