HAARLEM - Tachtig eerstejaars studenten Orde en Veiligheid van het Nova College houden donderdag 10 oktober - tijdens de Week van de veiligheid - een veiligheidscheck bij winkeliers in de binnenstad van Haarlem. Burgemeester Jos Wienen is bij de start van deze opdracht en de briefing van de studenten op school.

Na de briefing gaan de studenten met handhaving en politie de Haarlemse binnenstad in om winkeliers te interviewen over allerlei veiligheidsaspecten. Daarbij gebruiken ze dit jaar een app, waarmee ze direct de antwoorden kunnen invullen. Om de studenten op deze opdracht voor te bereiden, hebben ze een gastcollege over veilig ondernemen gekregen van Bernard Klaassen, projectleider Cybercrime van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPC Noord-Holland). Daarin zijn ook gesprekstechnieken geoefend. Bij deze actie zijn betrokken: gemeente Haarlem, politie, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en RPC Noord-Holland.