HAARLEM - Kennismaken met de Nederlandse cultuur, de taal alvast oefenen en een netwerk opbouwen. Goede redenen om nieuwkomers vanaf het allereerste moment mee te laten doen in de maatschappij.

De kracht van Meedoen

Sinds 2022 is de Nieuwe Wet Inburgering van kracht. Daarin staat meedoen voor zowel asielzoekers als statushouders centraal. Meedoen balies zorgen ervoor dat azc-bewoners vanaf dag één hun talenten in Nederland kunnen inzetten en kunnen meedoen in de maatschappij. Een echte win-win! Maatschappelijke organisaties krijgen nieuwe, gemotiveerde vrijwilligers, een inclusiever vrijwilligersbestand en de mogelijkheid om mensen met elkaar te verbinden, die elkaar normaal gesproken minder snel ontmoet zouden hebben. Voor nieuwkomers betekent het een zinvolle tijdsbesteding, terwijl ze ondertussen de taal, de cultuur en nieuwe mensen leren kennen.


De Meedoenbalie in Haarlem

Voor maatschappelijk organisaties wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden en te behouden. Vacatures blijven lang openstaan en bij veel organisaties is er een groot tekort aan handen om de boel draaiende te houden. Aan de andere kant zijn er veel enthousiaste nieuwkomers die, zo lang ze geen betaald werk mogen doen, staan te trappelen om aan de slag te gaan als vrijwilliger.

Om nieuwkomers en organisaties aan elkaar te koppelen, zijn VWC-BUUV en het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) vorig jaar een samenwerking aangegaan en een Meedoenbalie gestart. Met deze nieuwe manier van werken wordt er een brug geslagen tussen organisaties en de grote groep potentiële vrijwilligers die verblijft op verschillende opvanglocaties. Het gezamenlijk doel is om zoveel mogelijk vluchtelingen te bemiddelen naar vrijwilligerswerk én zoveel mogelijk organisaties warm te laten lopen voor deze groep vrijwilligers. Teamcoördinator VWC-BUUV Annette Muller: "De Meedoenbalie is een schot in de roos, er worden wekelijks tientallen vrijwilligers gekoppeld aan leuke klussen. Bijvoorbeeld berenklauw verwijderen in de Poelbroekerpolder, helpen bij de Haarlemse Grachtenloop en op Bevrijdingspop. Vrijwilliger blij, organisatie blij. Het is voor de nieuwkomers belangrijk dat ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze stad".

Linda Wegman (directeur VWC-BUUV): "Ons doel voor 2024 is tweeledig; we willen aan het eind van dit jaar 250 bemiddelingen tussen nieuwkomers en organisaties hebben gerealiseerd. Daarnaast willen we zoveel mogelijk organisaties en initiatieven aanzetten tot het verwelkomen van nieuwkomers. Vandaar dan ook ons streven dat aan het einde van dit jaar in onze stad rond de 50 organisaties en initiatieven met nieuwkomers werken. Door onze krachten te bundelen met HiWork kunnen deze doelen nog beter worden behaald."

Ook Tim Broersen van HiWork ziet kansen door onderdeel te worden van de Meedoenbalie. "Zo krijgt HiWork een compleet beeld van de nieuwkomers. Wat willen zij, wat kunnen zij en hoe kunnen we hen begeleiden naar vrijwilligerswerk? Door in een vroeg stadium inzicht te krijgen en in contact te komen met deze groep, kan onze dienstverlening naar betaald werk alleen maar beter worden. Daarnaast kan mijn opgedane werkervaring en goede relatie met deze doelgroep van pas komen bij het optimaal bemiddelen van nieuwkomers naar organisaties en initiatieven."