HAARLEM - Vereniging Hendrick de Keyser, de landelijke monumentenorganisatie, heeft dankzij een particulier legaat en met steun van de BankGiro Loterij het Teylers Hofje in Haarlem gekocht van de woningcorporatie Elan Wonen. Het Teylers Hofje is het tiende hofje in bezit van de Vereniging, waarmee ‘Hendrick de Keyser’ de grootste hofjesbezitter van Nederland is.

Een kwetsbaar monument

Het imposante gebouw aan de Koudenhorn in Haarlem wordt toegevoegd aan de collectie van ruim 430 historische huizen en monumenten die de Vereniging verspreid over het land bezit, onderhoudt en verhuurt. Het Teylers Hofje vormt een prachtige aanvulling op de Haarlemse collectie huizen waaronder ook Huis Hodshon aan het Spaarne en Huis Barnaart aan de Nieuwe Gracht. Deze neoclassicistische monumenten met hun fraai gedecoreerde interieurs dateren alle uit de periode rond 1800 en horen tot de mooiste architectuur in ons land uit de patriotten- en Franse tijd. De huisjes van het Teylers Hofje blijven, conform de testamentaire bepalingen van Pieter Teyler, verhuurd worden aan alleenstaande vrouwen van 50 jaar en ouder met een bescheiden inkomen.

Een unieke erfenis

Pieter Teyler van der Hulst was de grondlegger van Teylers Museum en verantwoordelijk voor de stichting van twee genootschappen, het Teylers Hofje en de Teyler leerstoel aan de Universiteit van Leiden. In zijn testament werd opgenomen dat het hofje dat hij in 1752 had gesticht, moest worden uitgebreid. Spoedig na zijn dood in 1778 besloten de directeuren van de Stichting tot de bouw van de beroemde Ovale Zaal van het Teylers Museum en een nieuw te bouwen hofje aan het Spaarne. Architect Leendert Viervant verkreeg beide opdrachten en tussen 1780 en 1784 werd het Teylers Hofje gerealiseerd.

Imposant hofje met originele regentenkamer

Het pand is exemplarisch voor een hofje met huisjes gebouwd rond een binnenplaats en een pomp in het midden. Het neoclassicistische poortgebouw voor het hofje is met haar imposante losstaande zuilen uniek in Nederland: de regentenkamer in dit gebouw is compleet in originele staat inclusief een houten maquette van het hofje en een schilderij waarop de vijf directeuren van Teylers Stichting, de secretaris en de architect Viervant zijn afgebeeld.

De aankoop van het hofje met zijn regentenkamer en diens historische interieur door monumentenorganisatie Vereniging Hendrick de Keyser in partnerschap met de BankGiro Loterij onderstreept het kunsthistorische belang van het hofje en geeft het de bescherming die het verdient.