HAARLEM - Het Frans Hals Museum en Amsterdam Museum zijn door de provincie Noord-Holland voorgedragen om een jaarlijkse subsidie van €250.000 te ontvangen van het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). De samenwerkende musea maken kans op deze subsidie met een plan om publieksactiviteiten uit te voeren die verband houden met de collectie en die aanvullend zijn op de activiteiten waarvoor de gemeente of provincie al subsidie verstrekken.

Portretten
Zes musea dienden een plan in bij de Provincie Noord Holland. Een deskundige jury beoordeelde de plannen en selecteerde het Frans Hals Museum in combinatie met het Amsterdam Museum. Een belangrijk deel van de collectie van beide musea bestaat uit portretten uit met name de 17e eeuw. Deze historische portretten willen de musea koppelen aan de verhalen en gezichten van de huidige inwoners van Haarlem, Amsterdam en de andere gemeenten in Noord-Holland om zo een nieuw hoofdstuk toe te voegen aan de geschiedenis. Waar de portretgeschiedenis van de 17e eeuw focust op de gegoede burgerij en de elite, zal dit nieuwe hoofdstuk gekenmerkt worden door een breedheid in sociale klasse, leeftijd, gender en culturele achtergrond. De musea betrekken verschillende communities bij het vierjarige proces waarin co-creatie en participatie centraal staan. Ze zoeken samenwerking met diverse andere Noord-Hollandse musea, buurthuizen, zorginstellingen en scholen. In 2024 wordt het proces afgesloten met een spannende duotentoonstelling in beide musea waarbij historische portretten gecombineerd worden met de hedendaagse co-creatie portretten. Daarbij wordt een conferentie georganiseerd waarin kennis gedeeld wordt met collega’s uit de museale sector.

Profijt voor het hele museale veld
Volgens de jury is de hele provincie gebaat bij de uitwerking van dit plan. Met de combinatie van de collecties, expertises, netwerken en het publieksbereik van deze twee musea kunnen grote stappen worden gezet waar uiteindelijk het museale veld in Noord-Holland én de rest van Nederland van profiteert. Beiden musea werken nu aan de verdere uitwerking van het plan dat op 28 februari wordt ingediend bij de Raad voor Cultuur.

Blijk van erkenning
Directeur van het Frans Hals Museum Ann Demeester: “Waar Haarlem een voorlopersrol vervult in het combineren van oude meesters en hedendaagse kunst- en beeldproductie, is het Amsterdam Museum voorbeeldstellend in het betrekken van diverse communities die niet altijd tot het reguliere bezoekersbestand van het museum behoren. Beide musea willen een nieuw perspectief op de 17e eeuw in relatie tot het nu. We zijn ervan overtuigd dat de cocktail van onze expertises zal bruisen gaan aan aan de slag met de verdere uitwerking van dit plan. Het Frans Hals Museum voelt zich enorm gesterkt door deze blijk van erkenning voor het provinciale en landelijke belang van het museum. Het is een steun in de rug die we hard nodig hebben gezien de financiële problematiek. Gelukkig zijn we op de goede weg, nu ook de gemeente recent heeft aangegeven het museum extra te ondersteunen en voor de toekomst samen aan structurele oplossingen te werken. Dat brengt energie en ruimte voor nieuwe plannen en nieuw publiek!” Margriet Schavemaker, artistiek-directeur van het Amsterdam Museum, vult aan: ‘’Ook het Amsterdam Museum is zeer verheugd met deze voordracht van de provincie Noord-Holland. Met deze subsidie kunnen we de door ons ingeslagen route om zoveel mogelijk verschillende gemeenschappen te betrekken bij het vertellen van onze gedeelde geschiedenissen voortzetten en uitbreiden.’’