HAARLEM - Museum het Dolhuys heeft 'zeer ernstige liquiditeitsproblemen.' Het is financieel in de problemen gekomen doordat de verbouwing van het museumgebouw een jaar langer duurt dan gepland.

Dat blijkt uit stukken die de gemeente heeft gepubliceerd. Burgemeester en wethouders stellen aan de gemeenteraad voor het museum tegemoet te komen door bijvoorbeeld te proberen de jaarlijkse huur te verlagen en een lening van 500.000 euro te geven.

Het museum aan de Schotersingel wil met de gemeente naar een oplossing zoeken. Het pand is eigendom van de gemeente die dus opdrachtgever is van de renovatie. B & W schrijven aan de gemeenteraad: "Met het oplossen van de liquiditeitsproblemen van het Dolhuys wordt het voortbestaan van het museum en daarmee voor de komende jaren de huurinkomsten voor het gebouw zeker gesteld."

Verarming
De gemeente heeft een aantal argumenten waarom het de gemeenteraad vraagt in te stemmen met het voorstel. Het verdwijnen van museum het Dolhuys uit Haarlem zou 'een verarming van culturele klimaat' zijn. Bovendien is 'de kans groot' dat museum het Dolhuys een juridisch traject gaat opstarten met een ongewisse uitkomst.

Daarnaast hopen B en W dat de gemeenteraad met de plannen instemt omdat de gemeente anders 'imagoschade lijdt' als Haarlem het museum niet ondersteunt.