HAARLEM - Dit voorjaar hebben er enkele belangrijke bestuurswisselingen plaatsgevonden bij Museum Haarlem. Voorzitter Oscar van Lent verlaat na drie jaar het bestuur. Hij wordt opgevolgd door Bob Crezee. Het laatste jaar heeft het bestuur het zonder een secretaris moeten doen, maar heeft in Marieke de Kock een nieuwe secretaris gevonden. Hans Wolters neemt de taak van penningmeester over van Chrisbert van Kooten. Albertine Zoetmulder blijft als bestuurslid verantwoordelijk voor de marketing en communicatie.

Oscar van Lent heeft afscheid genomen als voorzitter; zijn eigen werkzaamheden lieten niet toe om zich nog langer vol in te zetten voor het museum. Met een gerust hart laat hij zijn taak over aan museumroutinier en erfgoedspecialist Bob Crezee. Hij werkte tot voor kort voor de Reinwardt Academie, de HBO-opleiding voor het cultureel erfgoedvak. Met zijn erfgoedbureau Quiosq werkt hij aan de uitvoering van Europese erfgoedprojecten. Penningmeester Chrisbert van Kooten neemt na 6 jaar afscheid als penningmeester en wordt opgevolgd door Hans Wolters. Hij werkt als beleidsmedewerker bij de toezichthouder op de financiële sector (AFM) in Amsterdam en gaat zich inzetten voor een gezonde financiële basis van het museum. Secretaris Marieke de Kock werkt als advocaat in Kennemerland en wil graag haar brede juridische kennis inzetten voor Museum Haarlem.

Directeur Laura van der Wijden is dankbaar voor de enorme inzet van de oud-bestuursleden. Ze kijkt uit naar de nieuwe samenwerking en is blij dat het bestuur weer op volle sterkte is.

Museum Haarlem Het museum bevindt zich in het winkelhart van historisch Haarlem, aan het Groot Heiligland 47, 2011 EP Haarlem. Openingstijden zijn dinsdag t/m zaterdag van 11.00-17.00 uur en zondag en maandag 12.00-17.00 uur. Zie ook www.museumhaarlem.nl