HAARLEM - Voor Isaac Massa en de Regenten en Regentessen van het Oudemannenhuis zit er een flinke logeerpartij aan te komen. Want daar waar mensen gaan logeren, worden schilderijen in bruikleen genomen, een langdurig logeerpartijtje. Ze verlaten voor een paar maanden hun vaste standplaats om elders met hun veren te pronken voor nieuwe bezoekers (en goede bekenden).

Het vrolijke, liefdevolle en wereldberoemde huwelijksportret van Isaac Massa en Beatrix van der Laen uit het Rijkmuseum, is vanaf half oktober te zien in het Frans Hals Museum. Vice versa pakken de Regenten en Regentessen van het Oudenmannenhuis (1664) hun koffers en vertrekken naar het Rijksmuseum. Zij pronken daar in de tentoonstelling Rembrandt – Velazques. Nederlandse en Spaanse meesters die van 12 oktober tot 19 januari te zien is. Deze bruikleen is uniek, omdat de regenten en regentessen in hun lange leven slechts enkele malen het Frans Hals Museum hebben verlaten.

Liefde en trouw
Het huwelijksportret van Isaac Massa en Beatrix van der Laen verhuist begin oktober van de Eregalerij van het Rijksmuseum naar de Salon van het Frans Hals Museum. Daar komt het werk te hangen tussen de grootste verzameling schilderijen van Frans Hals ter wereld. Het schilderij uit ca. 1622 toont een vrolijk lachend stel, dat vertrouwd dicht bij elkaar zit; voor die tijd ongewoon om zo samen te poseren. Het werk vertelt over liefde en trouw, met een liefdestuin rechts en een distel met de bijnaam 'mannentrouw' links.

Haarlemse Helden. Andere Meesters
In december komt er nog een andere logé van het Rijks naar het Frans Hals Museum: De aanbidding van de koningen van de Haarlemse schilder Geertgen tot Sint Jans. Deze schilder, die eind 15e eeuw leefde, wordt gezien als de grondlegger van de Noord-Nederlandse schilderkunst. Hij geldt als voorloper en inspiratiebron voor talloze Haarlemse schilders die nu in het museum te zien zijn. Want het Frans Hals Museum is méér dan Frans Hals alleen. De collectie omvat werken van een groot aantal 'andere meesters' uit de zestiende en zeventiende eeuw. Toch zijn lang niet al deze meesters nu nog zo bekend als Hals. In de collectiepresentatie Haarlemse Helden. Andere Meesters brengt het Frans Hals Museum juist déze 'helden' uit de eigen verzameling voor het voetlicht. Een van die 'andere helden' uit Haarlem is Hendrick Gerritsz Pot. Geboren in Amsterdam maar meer dan veertig jaar werkzaam geweest in Haarlem. Aan zijn werk wordt in het najaar extra aandacht besteed omdat bezoekers van het museum hem afgelopen zomer hebben gekozen tot publieksfavoriet. Negen schilderijen van Pot worden op zaal getoond, waarvan er twee net gerestaureerd zijn.

Vergankelijkheid
In de tentoonstelling Rembrandt – Velazques. Nederlandse en Spaanse meesters in het Rijksmuseum zullen de kolossale regentenstukken van Hals het schilderij Finis Gloriae Mundi van Juan de Váldes Leal flankeren. Dit schilderij is afkomstig uit een hospitaal voor oude mannen in Sevilla, de pendant van het oudemannenhuis dat het Frans Hals Museum tot 1810 was. In de schilderijen van zowel Hals als Váldes Leal, speelt vergankelijkheid een grote rol. Frans Hals schroomt niet om de ware leeftijd van de regenten en regentessen weer te geven en op het schilderij van Váldes Leal staan tal van verwijzingen naar de dood. Door in de tentoonstelling schilderijen van Spaanse en Nederlandse meesters naast elkaar te tonen, levert dat verrassende visuele dialogen op. Bij uitgeverij Loutje verschijnt in oktober de mongrafie 'Geertgen tot Sint-Jans - Het mirakel van Haarlem' van Aart van der Kuijl.