HAARLEM - Museum Haarlem toont tot 5 juli 2021 zeven nog nooit getoonde tekeningen van koninklijke bezoeken aan de Heerlijkheid Heemstede van Adriaan Pauw. De tekeningen zijn afkomstig uit de particuliere collectie en vormen een prachtige schenking aan Museum Haarlem.


Pauw (1585-1653) was niet alleen doctor in de rechten, maar ook koopman, pensionaris van Amsterdam, bewindvoerder van de VOC, raadpensionaris van Holland en gezant bij de vredesonderhandelingen in Münster. Hij koopt hij in 1620 de heerlijkheid Heemstede, inclusief Bennebroek, voor 36.000 gulden van een Amsterdamse koopman. Het bijbehorende Oude Slot renoveert hij tot een vermaard lusthof dat zelfs koninklijk bezoek trekt.


Koninklijk bezoek

Driemaal ontvangt Pauw koninklijke gasten in Heemstede. Veel is er niet over bekend, doordat archiefmateriaal bij een brand is vernietigd. Maar zeker is dat Frederik V van de Palts het vermaarde slot in de namiddag van 24 juni 1623 een bliksembezoek brengt. Ook in de blekerijen toont hij interesse. Datzelfde doet hij vier jaar later bij de ontvangst van Maria’s dochter Henriëtta Maria, koningin van Engeland. Zij arriveert met haar dochter Mary Stuart en schoonzoon prins Willem II in drie karossen; het slot zelf betreden ze niet. In 1638 wordt Maria de’ Medici door Pauw ‘gerecipieert en onthaald’. De Franse koningin-moeder reist met Amalia van Solms op 31 augustus van Den Haag via Haarlem naar Amsterdam en op 5 september weer terug. Bij een van die gelegenheden doet ze ook Heemstede aan. Jan Martszen de Jonge (Haarlem, ca. 1609 – Haarlem of Amsterdam na 1647) heeft dit bezoek op tekeningen vastgelegd.


Presentatie
De kleine expositie in het Gasthuis van Museum Haarlem gaat uitgebreid in op de belangrijke rol die Adriaan Pauw speelde in de politiek en zijn belang voor de ontwikkeling van Heemstede. Naast de bijzondere tekeningen worden nog twee prenten van Adriaan Pauw en zijn vrouw getoond, een schilderij van het Oude Slot uit de omgeving van Nicolaes Berchem en een bijbel uit de beroemde bibliotheek van Adriaan Pauw.