HAARLEM - Dat doen we samen met de stad: veel Haarlemmers hebben al zonnepanelen op hun daken. De gemeente wil de mogelijkheden voor zonnepanelen in de beschermde stadsgezichten en op monumenten uitbreiden met behoud van de kwaliteit van het historisch stadsbeeld.

De mogelijkheden voor zonnepanelen worden verruimd, omdat het opwekken van duurzame energie belangrijk is. De bijzondere kwaliteit van het beschermd stadsgezicht en de monumenten wil de gemeente hierbij behouden. Daarom is een digitale kansenkaart gemaakt. Met deze kansenkaart voor zonne-energie is inzichtelijk voor bewoners waar mogelijk kansen liggen voor het plaatsen van zonnepanelen en -collectoren. Wethouder Floor Roduner (Erfgoed en Monumenten): “Voor veel Haarlemmers is het plaatsen van zonnepanelen een goede stap om te verduurzamen. Ook in beschermd stadsgezicht en op monumenten is veel mogelijk en dat hebben we nu inzichtelijk gemaakt met de kansenkaart. Er zijn nog veel daken die we kunnen benutten voor het opwekken van zonne-energie.”

Vernieuwd beleid
In het vernieuwde beleid zijn voor bepaalde panden ook mogelijkheden om met een goed legplan zonnepanelen te plaatsen die zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte. Deze verruiming is tot stand gekomen in overleg met verschillende experts en belanghebbenden. Ook is contact gezocht met een aantal gemeenten die nieuw beleid voor zonne-energie in beschermd stadsgezicht en op monumenten voorbereiden. In Haarlem is samen met de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit een proef uitgevoerd in de Zaanenlaan, waar met een gezamenlijk legplan panelen zijn geplaatst die zichtbaar zijn in de openbare ruimte.

Inspreken
U kunt van 27 oktober tot en met 8 december 2021 op het vernieuwde beleid zonne-energie in het beschermd stadsgezicht en op monumenten reageren via haarlem.nl/zonopdak. De ontvangen reacties worden beantwoord en verwerkt. De reacties gaan samen met het beleid in december 2021 voor besluitvorming naar de gemeenteraad. De verwachting is dat het beleid in januari 2022 definitief wordt vastgesteld.