HAARLEM - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om direct meer geld beschikbaar te stellen voor de coronasubsidie. Nu blijkt hoeveel aanvragen er voor deze regeling binnenkomen en wat een positieve energie dit brengt voor de stad, kiest het college ervoor om met verhoging van het budget verder op deze manier bij te dragen aan het herstel van de Haarlemse samenleving.

Eerder dit jaar werd het herstelpakket coronacrisis vastgesteld. Eén van de maatregelen hierin is het mogelijk maken van ideeën en initiatieven uit stad om bij te dragen aan herstel na de coronacrisis. Hier blijkt grote interesse voor te zijn. Wethouder Berkhout is enthousiast over deze ontwikkeling: “Het is hartverwarmend om te zien hoeveel initiatieven voor ontmoeting er in de stad worden bedacht en aangedragen. Van de gezamenlijke clean-up day tot een ladies only event in Schalkwijk: het is wel duidelijk dat we elkaar in de stad enorm hebben gemist. Ik hoop dat er nog meer mooie ideeën realiseerbaar worden nu we meer budget beschikbaar hebben kunnen stellen.”

Het beschikbare budget was in het begin € 125.000. De gemeente verwacht dat het in de komende weken helemaal besteed zal zijn. Daarom verhoogt het college het plafond van de subsidieregeling met € 75.000 voor het jaar 2021. Hiermee komt de totale omvang van de regeling voor 2021 op € 200.000.

Ontmoeting en verbinding stimuleren

De subsidieregeling Haarlems Corona Initiatievenbudget is gericht op het mogelijk maken van kleinschalige en eenmalige initiatieven die bijdragen aan het herstel van de lokale samenleving en economie na de coronacrisis. Het doel is om ontmoeting en verbinding binnen en tussen groepen in de samenleving te stimuleren, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en zwaar getroffen organisaties en sectoren. Alle activiteiten moeten in Haarlem uitgevoerd worden, waardoor er niet alleen een positief effect is op de doelgroep van de activiteit, maar ook op andere partijen, zoals Haarlemse ondernemers en culturele instellingen.

Vraag subsidie aan

Heeft u ook een goed idee of initiatief gericht op ontmoeting en verbinding? Kijk dan of u in aanmerking komt en vraag de subsidie aan via www.haarlem.nl/coronasubsidie.