HAARLEM - In 2050 is aardgas niet meer beschikbaar om woningen en gebouwen te verwarmen. Haarlem wil zelfs al in 2040 van het aardgas af. De gemeente deed per wijk onderzoek naar welke duurzame alternatieven voor aardgas het meest kansrijk zijn. De volgende stap is nu om te besluiten welke wijken als eerste gasvrij worden. De komende 20 jaar wordt heel Haarlem gasvrij.

Alle Nederlandse gemeenten moeten uiterlijk in 2021 een tijdspad voor het gasvrij maken van wijken klaar hebben. Zo’n tijdspad heet Transitievisie Warmte. Het college heeft het plan van aanpak goedgekeurd om tot een Haarlemse Transitievisie Warmte te komen. In april 2020 is deze gereed.

Kansrijke wijken
Het doel is om in de transitievisie de wijken te kiezen die voor 2030 aardgasvrij worden. Kansrijk hiervoor zijn Meerwijk, Ramplaankwartier en verschillende wijken met woningen die gebouwd zijn na 1995 zoals Schoolenaer. In de wijken Ramplaankwartier en Meerwijk zijn al voorbereidingen gestart om aardgasvrij te wonen en werken. In het Ramplaankwartier loopt hiervoor een project van bewoners waarin de gemeente en TU Delft partner zijn. In Meerwijk werkt de gemeente samen met partners aan een warmtenet. De gemeente gaat de komende periode verder met bewoners en belanghebbenden uit deze wijken in gesprek om te kijken of zij de eerste wijken kunnen zijn.

Samen
Nadat de eerste wijken zijn uitgekozen, volgt een intensief traject van twee jaar met bewoners, ondernemers en instellingen om een wijkuitvoeringsplan te maken. Daarna hebben alle eigenaren van woningen en bedrijven in de wijk nog acht jaar de tijd om over te gaan op gasvrij wonen. Door begeleiding, subsidies en collectieve inkoop zorgt de gemeente voor betaalbaarheid en goede garanties voor leveringszekerheid en veiligheid.

Landelijke stappen
Terwijl Haarlem al stappen zet om gasvrij te worden wordt ook landelijk veel ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen. Zo is deze week de landelijke leidraad voor het opstellen van de Transitievisie Warmte verschenen. Deze biedt samen met het lokale onderzoek dat Haarlem eerder al deed inzicht voor het traject in de stad. Later dit jaar wordt duidelijk welke financiële middelen landelijk vanuit het Klimaatakkoord beschikbaar komen. Het Rijk werkt ook nog aan nieuwe wet- en regelgeving. Deze landelijke ontwikkelingen bieden ook voor Haarlem mogelijkheden om volgende stappen te kunnen zetten naar een aardgasvrije toekomst.

Gasvrije wijken
Alle wijken van Haarlem worden dus uiteindelijk gasvrij. Maar dat hoeft niet in iedere wijk op dezelfde manier. In de ene wijk is elektrisch de oplossing, in andere wijken is dat een warmtenet. Alle Haarlemmers kunnen zich echter nu al voorbereiden op gasvrij wonen. Want welk alternatief er ook in de wijk komt, energie besparen is altijd goed.

Haarlem wordt steeds gasvrijer
De gemeente helpt Haarlemmers op weg bij gasvrij wonen, meer weten? Doe inspiratie op: www.haarlem.nl/gasvrijer.

Het besluit voor het plan van aanpak vindt u onder agendapunt 5 van de vergadering van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2019.