HAARLEM - Voor ouders met schoolgaande kinderen betekent een nieuw schooljaar vaak extra kosten. Heeft u een laag inkomen? De gemeente kan helpen.

Er zijn twee regelingen:
- Tegemoetkoming schoolkosten
- Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles

De Tegemoetkoming schoolkosten betekent dat er extra geld is om bijvoorbeeld kleding voor de gymles, een schoolreisje of de ouderbijdrage te betalen. Inwoners met een HaarlemPas en schoolgaande kinderen hebben in juli automatisch een aanvraagformulier ontvangen. Haarlemmers met een laag inkomen die (nog) geen HaarlemPas hebben, kunnen op de website kijken of ook zij in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming schoolkosten.

De Tegemoetkoming voor huiswerkbegeleiding of bijles is voor schoolgaande kinderen tot 18 jaar met HaarlemPas.

www.haarlem.nl/HaarlemPas/