HAARLEM - Zaterdag 19 september is Schalkwijk aan Zet van start gegaan. Bewoners weten vaak zelf wel wat hun wijk mooier, veiliger, duurzamer en gezelliger maakt. Maar vaak ontbreekt het aan geld om ideeën uit te voeren. Met Schalkwijk aan Zet kunnen bewoners van Meerwijk, Molenwijk, Boerhaavewijk en Europawijk hun ideeën nu eens echt realiseren. De Haarlemse gemeenteraad heeft hiervoor een budget van 70.000 euro beschikbaar gesteld.

Hoe werkt Schalkwijk aan Zet?

Tot en met 18 oktober 2020 mag iedereen die een mooi plan heeft voor Schalkwijk dat idee plaatsen op de website www.schalkwijkaanzet.nl. De ideeën moeten passen binnen de thema’s ontmoeten, duurzaam en op straat en groen.

Haarlemmers kunnen de plannen liken tot en met 25 oktober. Elk plan met 50 likes of meer gaat door naar de haalbaarheidscheck door de gemeente. De plannen die de check doorstaan gaan door naar de budgetronde. Elke Schalkwijker van 18 jaar en ouder kan met een persoonlijke code in de tweede helft van november 2020 stemmen op één of meer plannen. De uitslag wordt eind december 2020 bekend gemaakt.

De 70.000 euro kan gaan naar één idee, of naar meer kleinere plannen. De winnende ideeën moeten binnen één jaar door de bedenker zelf worden uitgevoerd (eventueel samen met de gemeente). Voor mensen die minder digitaal vaardig zijn wordt een speciale spreekuur ingesteld, zowel voor het indienen van ideeën als voor het liken en stemmen.

Democratische wijkbegroting

Schalkwijk aan Zet is een van de experimenten van het programma Nieuwe Democratie. Deze wijze van zeggenschap over de eigen woonomgeving heet ook wel democratische wijkbegroting. Andere steden, zoals Den Haag en Amsterdam, hebben eerder al succesvol de wijkbegroting uitgevoerd. Ook voor 2021 is een budget beschikbaar van 70.000 euro voor Schalkwijk aan Zet.