HAARLEM - Op donderdag 24 september vergaderen de raadscommissie Ontwikkeling en Samenleving. Beide commissies beginnen om 17.10 uur; commissie Ontwikkeling vergadert in de Zijlpoort en commissie Samenleving in de raadzaal.

Op de agenda’s staat waarover de commissies vergaderen:

Agenda commissie Ontwikkeling
Agenda commissie Samenleving

Bij de vergaderingen mag geen publiek aanwezig zijn in verband met het kunnen hanteren van de coronamaatregelen. De vergaderingen zijn live te volgen via https://haarlem.notubiz.nl/.

Voorafgaand aan de vergaderingen is er van 16.30 - 17.00 uur het vragenuurtje/rondvraag in de Zijlpoort. Dit vragen(half)uur is ook live te volgen.

Inspreken

Bij de commissievergaderingen kan fysiek worden ingesproken, zowel op punten die niet op de agenda staan, als op punten die wel op de agenda staan.

Bij de commissie Ontwikkeling is het agendapunt ‘spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen)’ om 20.00 uur. Bij de commissie Samenleving is deze mogelijkheid er om 19.55 uur (tijden van de agendapunten zijn indicatief).

Aanmelden voor inspreken kan via www.haarlem.nl/inspreken.

Er kan ook een schriftelijke reactie worden gegeven. Deze kunt u sturen aan griffiebureau@haarlem.nl.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het griffiebureau: griffiebureau@haarlem.nl of 023-511 3034.