HAARLEM - In de periode januari tot maart 2022 voert de gemeente een praktijkproef uit waarbij onderzocht wordt of het mogelijk is de hoeveelheid verkeer in het centrumgebied te verminderen.


Voor deze praktijkproef wordt een alternatieve programmering van de verkeerslichten gebruikt op de route Florapark-Lorentzplein-Van Eedenstraat.

Waarom deze proef?

Voor de Wilhelminastraat en de Raaksbruggen in gemeente Haarlem zijn vanaf 2023 onderhoudswerkzaamheden nodig. Dit is een ideaal moment om meer ruimte te maken voor groen, zoals de gemeente eerder als wens voor dit gebied opnam in de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) 2040. Hiervoor is het nodig dat de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer afneemt.

Daarnaast is het wenselijk dat de doorstroming van de regionale- en hoofdfietsroutes (Wagenweg en Dreef) langs dit traject verbetert. Met deze doelstellingen is de praktijkproef opgezet.

Praktijkproef

Door de verkeerslichten anders af te stellen op de route Florapark-Lorentzplein-Van Eedenstraat, wordt het mogelijk om het doorgaande autoverkeer naar de Randweg (N205/N208) te geleiden. Dit betekent dat doorgaande automobilisten op het kruispunt van de Paviljoenslaan met de Dreef, sneller op hun bestemming zijn door linksaf te slaan in plaats van rechtdoor, het Florapark op.

Deze maatregel zorgt er daarnaast ook voor dat de fietsroutes Dreef (westzijde) en Wagenweg meer zogeheten groentijd kunnen krijgen.

In de periode januari tot maart 2022 gaat gemeente Haarlem deze maatregel in de vorm van een praktijkproef uitvoeren en monitoren.

Meer informatie zie www.haarlem.nl/proef