HAARLEM - Hoe groot mag een terras in de binnenstad nu precies zijn en waar moet je allemaal rekening mee houden? Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag een nieuwe set algemene regels terrassen vastgesteld. De regels houden rekening met het belang van terrassen en met de toegankelijkheid, veiligheid en leefbaarheid van de stad. De regels zijn meer hetzelfde en daarom beter handhaafbaar.

In coronatijd is besloten dat terrassen volgens de ‘Tien gouden terrasregels’ tijdelijk mochten uitbreiden. Per 1 oktober 2022 moesten terrassen weer terug naar hun oude formaat. De stad ziet er inmiddels wel anders uit dan voor corona. Voetgangers hebben meer ruimte gekregen en de auto is grotendeels uit de binnenstad verdwenen. Bij horecaondernemers bestond de wens om blijvend uit te breiden. Er bestond ook onduidelijkheid over de regels en bestaande uitzonderingen. Het was daarom noodzakelijk om opnieuw de balans op te maken voor het gebruik van terrassen in de binnenstad.

Nieuwe set algemene regels

Gemeente, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Haarlem, platform toegankelijkheid, drempelloos Haarlem en wijkraad binnenstad hebben samen de regels bekeken. Het resultaat is een nieuwe set algemene regels. De ruimte voor voetganger is van 0,75 naar 0,90 meter gegaan. Voor een aantal straten in het voetgangersgebied is maatwerk geleverd, omdat de indeling van de straat daarom vroeg.

“De nieuwe regels bieden duidelijkheid. We hebben gezocht naar een oplossing voor alle partijen die gebruik maken van de beperkte ruimte in de binnenstad. Sommige terrassen moeten inperken om voetgangers meer ruimte te geven. Andere terrassen kunnen op basis van de nieuwe regels iets verruimen”, zegt Jos Wienen, burgemeester van Haarlem.

Nu deze duidelijke regels er zijn, kan de gemeente het gesprek met de horecaondernemers en andere betrokkenen aangaan over het actualiseren van de terrasinrichtingsplannen van de Botermarkt, Grote Markt en de terrassen rond de De Grote of Sint Bavokerk.

Kijk voor de algemene regels en het aanwijzingsbesluit op gemeentebestuur.haarlem.nl