HAARLEM - De Veiligheidsregio Kennemerland neemt nieuwe maatregelen tegen corona. Zo willen we de verspreiding van het coronavirus onder controle krijgen. De regio Kennemerland is één van de 6 regio’s waarbij de besmettingen erg toenemen. Daarom komen er nieuwe maatregelen voor alle 6 de regio’s. De regio Kennemerland komt ook met aanvullende maatregelen voor scholen en zorginstellingen. En om te voorkomen dat er illegale feesten worden georganiseerd. Vanaf zondag 20 september 18.00 uur gaan de nieuwe regels in.

De regels die voor alle 6 de regio’s gelden:

 • Bij de horeca mag om 24.00 uur ’s nachts niemand meer naar binnen. Dan gaat ook de muziek uit. Om 1.00 uur sluit de horecazaak.
 • Er komt een verbod om met meer dan 50 personen bij elkaar te zijn. Dit geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte. Dit geldt voor binnen én buiten. Dit geldt niet voor demonstraties, religieuze bijeenkomsten, uitvaarten, en dans- en theaterbeoefeningen.
 • Bijeenkomsten met meer dan 50 personen moet u vooraf melden bij de gemeente. Bijvoorbeeld concerten in een park. Dit geldt niet voor de horeca, religieuze bijeenkomsten, (super)markten, winkels, bibliotheken, culturele instellingen en vergelijkbare locaties waar bezoekers door kunnen lopen.

Veiligheidsregio Kennemerland, waar de gemeente Haarlem ook onder valt, neemt de volgende extra maatregelen:

 • De gemeenten gaan meer communiceren met jongvolwassenen van 20 tot 30 jaar, studenten en migranten, waar het risico op besmettingen groot is.
 • De gemeenten nemen contact op met bedrijven en instellingen om de maatregelen weer aan te scherpen om zo besmettingen te voorkomen.
 • De teams van de GGD en gemeenten die werken aan het voorkomen van corona benaderen de sectoren met een extra risico op een besmetting, zoals sportverenigingen, scholen, supermarkten en de horeca. Zij gaan in overleg over hoe ze zich aan de coronamaatregelen kunnen houden.
 • De gemeenten blijven streng handhaven. De GGD adviseert de sectoren waar we besmettingen zien, zoals bij sportverenigingen.
 • De GGD maakt afspraken met zorginstellingen over de maatregelen om te zorgen dat het virus minder wordt verspreid. Denk hierbij aan het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en aangepaste bezoekregelingen.
 • De gemeenten maken afspraken met het onderwijs over de maatregelen op scholen. De GGD adviseert en staat in nauw contact met de scholen waar we besmettingen zien.
 • De gemeenten willen geen illegale feesten in recreatiegebieden. Er worden daarom gebieden aangewezen waar mensen in de nachtelijke uren niet aanwezig mogen zijn.
 • Op de stranden van Zandvoort en Bloemendaal was het al verboden om geluidsapparatuur en muziekinstrumenten te gebruiken. Deze maatregel werkt goed en blijft gelden tot 1 oktober of langer als dat nodig is.

Bovenstaande maatregelen hebben geen gevolgen voor de geplande activiteiten van het Haarlem Shopping Weekend. Daarbij geldt wel dat het belangrijk is om drukte te vermijden en afstand te houden.

Toegenomen aantal besmettingen

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen toegenomen in de Veiligheidsregio Kennemerland. Hierdoor is de regio in een zorgelijke situatie terechtgekomen. Het aantal besmettingen blijft stijgen. Veel besmettingen vinden plaats onder jongeren, in huiselijke kring en op het werk. In Kennemerland vallen afgelopen week met name de besmettingen op scholen, bij zorginstellingen en sportverenigingen op. Daarom zijn de nieuwe maatregelen nodig.