HAARLEM - Hoe denken Haarlemmers over het opwekken van zonne- en windenergie in de regio? Tijdens een bijeenkomst afgelopen woensdag 15 januari gingen inwoners en belanghebbenden hierover in gesprek. “Een duivels dilemma” volgens een deelnemer. “We moeten en willen duurzame energie opwekken en tegelijkertijd willen we ook het landschap en de biodiversiteit beschermen.

”In heel Nederland moeten we meer duurzame energie via zonnepanelen en windmolens gaan opwekken. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord. De vraag is waar en hoe. In alle regio’s in Nederland wordt hierover nagedacht met de Regionale Energie Strategie (RES). Daarvoor maakten alle regio’s toekomstbeelden; bedachte modellen om over duurzame energie-opwek te praten. Tijdens de bijeenkomst gingen inwoners, raadsleden en vertegenwoordigers van bedrijven, energiecoöperaties, de provincie en natuurverenigingen hierover in gesprek.

Zonnepanelen in vangrail?
De gesprekken gingen over wat deelnemers vonden over zonne- en windenergie in de regio en in de buurt. Zijn zonnepanelen langs de snelweg een optie? Waar is er mogelijk ruimte voor een windmolen? Er kwamen allerlei ideeën als: ‘kunnen we geluidsschermen langs snelwegen combineren met zonnepanelen en filters voor fijnstof? Kunnen er zonnepanelen in vangrails worden geplaatst? En kunnen we kijken naar historische lijnen zoals de oude lijn van het IJ voor het plaatsen van windmolens? Maak er vervolgens een fietsroute langs met uitleg waarom juist daar molens zijn geplaatst.’


Goede discussies
Wethouder duurzaamheid Robbert Berkhout: “Er is duidelijk een spanningsveld: we willen zo snel mogelijk duurzame energie opwekken. Doorschuiven naar later is geen optie, we moeten nu aan de slag. Tegelijkertijd willen we zorgdragen voor het landschap en het behoud van plekken waar mensen tot rust komen. Mooi om te zien dat de deelnemers op zoek gingen naar nieuwe oplossingen en bijvoorbeeld keken naar het intensiever gebruiken van rafelranden van een stad. Er was veel creativiteit bij de deelnemers voor innovatieve ideeën.”

Denk mee aan de Regionale Enegerie Strategie (RES)
De ideeën worden gebruikt bij het maken van een concept-RES, een plan met daarin de mogelijkheden voor grootschalige opwek van zon- en windenergie. Dit doen alle regio’s in Nederland en de plannen worden in juni aangeboden aan het Rijk. Er worden in de regio meerdere bijeenkomsten en ateliers georganiseerd. Kijk hiervoor op energieregionhz.nl/bijeenkomsten.

Meer weten over de Regionale Energie Strategie? Kijk op de website van onze energieregio.