HAARLEM - Op 9 juni was het buitenspeeldag, maar bij het jeugdwerk van Haarlem Effect hebben ze er een buitenspeelmaand van gemaakt. Ook omdat de medewerkers van Haarlem Effect merken dat er sinds corona meer behoefte is aan sport en spel in de buurt. Iedere woensdagmiddag krijgt een andere locatie in Haarlem Zuidwest een bijzonder programma voor de jeugd. Op woensdag 16 juni werd Jur Botter, wethouder Jeugd, uitgenodigd om een kijkje te komen nemen bij buurtcentrum De Tulp in het Rozenprieel.

Bij De Tulp zien de medewerkers van Haarlem Effect de kinderen hun hele jeugd lang. Het begint op de speelgroep waar kinderen van 0 tot 2,5 komen met hun ouders. “Hier wordt het eerste contact gelegd”, zegt Ragna Stegenga, projectleider jeugd en coördinator De Tulp. De kinderen stromen daarna door naar de peuterspeelzaal in de wijk en komen via kinderwerk en jongerenwerk weer terug bij De Tulp. “Je ziet ze in de wijk opgroeien. Wij zitten in het hart van het Rozenprieel en werken samen met de peuterspeelzaal, de school en andere organisaties in de wijk. Onze focus ligt op de kwetsbare kinderen. Maar de afgelopen jaren speelt verbinding tussen oude en nieuwe bewoners ook een rol. We hebben met alle bewoners te maken”

Het Rozenprieel kent een grote groep families die al verschillende generaties in de buurt wonen. Een harde kern van ons-kent-ons. Door nieuwbouw en verkoop van sociale woningen is er een andere groep bewoners bijgekomen. “Die nieuwe bewoners brengen ook een andere leefstijl met zich mee. Wat generaties lang als normaal werd gezien, doen die nieuwe bewoners misschien heel anders. Dat zorgt soms voor onbegrip, maar ook wel eens voor een andere kijk op zaken.”

Ragna legt uit: “Sommige kinderen die wij zien, zijn vanaf 5 jaar op straat. Zo ging dat ook bij hun ouders en bij hun grootouders. Iedereen houdt een oogje in het zeil, maar het kind loopt er wel alleen. De kinderen van de gezinnen die er nieuw zijn komen wonen lopen niet alleen op straat. Dat roept vragen op. En omdat wij de ouders in De Tulp al binnen krijgen voor het kind 5 is, praten we daar over met elkaar. En we laten zien dat het ook anders kan.”

Die laagdrempelige manier van handvatten bieden werkt in een wijk als het Rozenprieel. “Dit zijn geen gezinnen die de hulpverlening zelf opzoeken. Maar de zorg voor de kinderen en gezinnen kan ondersteunend zijn.” Ragna legt uit dat door een samenwerking tussen school, CJG en De Tulp hulp uiteindelijk op de goede plek terecht komt. “Vroeger werkten we veel meer los van elkaar. Door meer samen te werken en over de doelgroepen heen te kijken kunnen we nu betere hulp bieden.”

Tijdens de buitenspeeldag in De Tulp is goed te zien dat alle kinderen in de buurt de plek waarderen. Jur Botter: “Ik ben zeer onder de indruk hoe er hier met beperkte middelen een leuke dag is georganiseerd. Mooi ook dat de kinderen zelf hebben meegewerkt aan het vormgeven van het programma. De samenwerking in de buurt verloopt goed en ik hoop dat de organisaties elkaar blijvend weten te vinden.”

Naast de kinderen is er ook oog voor de jongeren. De jongeren in de buurt zochten een plek om elkaar te ontmoeten. Samen met de jongerenwerker van Haarlem Effect hebben de jongeren uit de buurt de jongerenwerkruimte opnieuw ingericht, geverfd en een bar gebouwd.

“Een eigen plek is fijn, een zelfgebouwde plek is iets waar je zuinig op bent. De jongeren kunnen hier uit de voeten. Dat was iets wat nog ontbrak in deze wijk”, aldus Ragna.

Haarlem Effect is met de buitenspeelmaand op 23 juni actief in de speeltuin Ramplaankwartier en op 30 juni in speeltuin Jeugdland.