HEEMSTEDE - De rechtbank Noord-Holland geeft de gemeente Heemstede gelijk in een geschil met de eigenaar van het voormalige postkantoor. Het pand aan de Binnenweg in Heemstede mag worden aangewezen als gemeentelijk monument.


Monumentenstatus

In mei 2022 heeft de gemeente Heemstede het pand aan de Binnenweg aangewezen als gemeentelijk monument, omdat het hoge monumentale waarden bezit die nog bijzonder gaaf behouden zijn gebleven. Tegen de aanwijzing als monument heeft de huidige eigenaar bezwaar gemaakt. Zij wil het pand slopen en er woningen bouwen. Nadat het bezwaar is afgewezen door de gemeente ging de eigenaar bij de rechtbank in beroep. De eigenaar stelt dat de monumentenstatus negatieve gevolgen heeft voor de herontwikkeling van het gebouw. Het zou haar financieel onevenredig hard raken. De gemeente moet volgens haar dan ook alternatieve mogelijkheden voor een zinvol hergebruik schetsen, waarmee ze het belang aantoont van het behoud van het monument. Al eerder, in 2010 en 2018, besloot de gemeente Heemstede het voormalige postkantoor niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. Ook daarom mag het pand volgens de eigenaar nu niet meer worden aangewezen als monument.

Oordeel van de rechtbank

Bij het nemen van de besluiten in 2010 en 2018 heeft de gemeente geen inhoudelijk onderzoek gedaan naar de monumentale waarden van het pand. Het werd toen geen monument vanwege het ontbreken van zeldzaamheidswaarde en niet omdat het geen cultuurhistorische, stedenbouwkundige of architectuurhistorische waarde zou hebben. Er is niet gebleken dat de gemeente concrete toezeggingen heeft gedaan dat het pand niet zou worden aangewezen als gemeentelijk monument. Zo'n toezegging blijkt ook niet uit het feit er met de eigenaar is overlegd over de vraag of de sloop- en nieuwbouwplannen in het bestemmingsplan passen.

De eigenaar laat zien dat zij minder rendement uit haar investering kan halen als zij het pand niet mag slopen, maar onderbouwt niet dat zinvol hergebruik onmogelijk zou zijn, zonder een groot verlies. De gemeente hoefde daar daarom geen nader onderzoek naar te doen. Naar het oordeel van de rechtbank mag de gemeente er daarom vanuit gaan dat er nog steeds mogelijkheden voor zinvol hergebruik van het bestaande pand zijn. Het argument dat hiermee het woningtekort niet is gediend gaat niet op, want ontwikkeling van woningen in het pand is planologisch niet uitgesloten. De gemeente kon naar het oordeel van de rechtbank dan ook in redelijkheid tot de aanwijzing als gemeentelijk monument komen.