HAARLEM - Veel Haarlemmers ondervinden nog steeds gevolgen van de coronacrisis. Om hen een steuntje in de rug te geven, stelt de gemeente Haarlem een subsidie beschikbaar.

De subsidie is voor kleinschalige activiteiten die bijdragen aan het herstel van de stad en haar inwoners. Vanaf 31 augustus kan iedereen die in Haarlem woont of werkt de subsidie aanvragen.

De coronasubsidie is met name bedoeld om ontmoetingen tussen Haarlemmers te stimuleren en mensen met elkaar in verbinding te brengen. Daarbij kunt u denken aan sport, muziek, een workshop, voorstelling of dagje uit. Het gaat om kleinschalige activiteiten voor in het bijzonder kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen, jongeren en mensen met gezondheidsproblemen.

Naast inwoners en ondernemers, kunnen ook ZZP’ers, culturele en maatschappelijke organisaties en (sport)verenigingen een subsidieaanvraag doen, voor minimaal € 500 en maximaal € 10.000.

Aanvragen
Heeft u een goed idee, gericht op ontmoeting en verbinding en kunt u voor de uitvoering ervan een financiële bijdrage gebruiken? In de subsidieregeling leest u of uw idee voldoet aan de voorwaarden. Op www.haarem.nl/coronasubsidie vraagt u vervolgens direct de subsidie aan.