HAARLEM - Gemeente Haarlem stelt zich garant voor een lening van de Bank Nederlandse Gemeenten aan het WijkEnergieBedrijf Ramplaankwartier. Zo wordt het ZonneWarmteNet haalbaar en betaalbaar voor bewoners. Het Ramplaankwartier maakt hiermee goede kans om één van de eerste bestaande wijken in Nederland te worden die van het gas af gaat met lokaal opgewekte schone energie.

Om het ZonneWarmteNet uit te voeren zijn er maatregelen nodig in de huizen en op straat. Dit vraagt bij de start van het warmtenet om hoge investeringen. Om het project te financieren en betaalbaar te maken voor bewoners zijn subsidie(s) en gunstige leningsvoorwaarden noodzakelijk. De Bank Nederlandse Gemeenten wil dit project financieren, onder voorwaarde van garantstelling door de gemeente. Het Haarlems college is hiermee akkoord gegaan. Aan de lening zitten wel voorwaarden, zoals voldoende bewoners die intekenen, een succesvolle aanbesteding en het verkrijgen van de benodigde subsidies. Wethouder Berkhout: “Wat zo bijzonder is aan dit warmtenet is dat het begonnen is door bewoners. Zij kunnen straks met hun eigen idee niet alleen hun eigen wijk duurzaam verwarmen maar een blauwdruk vormen voor veel meer wijken in onze stad en daarbuiten.”

Duurzame warmte


Aardgas draagt bij aan klimaatverandering. Daarom moeten we daar vanaf. En snel: het klimaatprobleem is urgent. Haarlem wil in 2040 aardgasvrij zijn. De gemeente zoekt samen met bedrijven, bewonersinitiatieven en partners naar de beste oplossingen om huizen en gebouwen zonder aardgas te verwarmen. Zo zorgen we samen voor een leefbare stad, nu en in de toekomst.

Het ZonneWarmteNet is een van de eerste grootschalige duurzame warmtenet projecten die steeds concreter worden in de stad. Zo wordt bijvoorbeeld ook gewerkt aan een warmtenet in Schalkwijk.

Meer weten over aardgasvrij wonen?
Kijk op de website Haarlem Gasvrijer.