HAARLEM - Het college van B en W heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om samen met bedrijven het C-district door te ontwikkelen. Deze innovatie hub heeft het MAAK terrein als uitvalsbasis. Dat ligt ten zuidwesten van de Waarderpolder.

Een innovatie hub is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, kennis- en/of onderwijsinstellingen rondom een bepaald thema. Het C-District wordt een bedrijvennetwerk dat werkt aan circulaire economie in Haarlem en dat zich met name richt op het organiseren van productieprocessen met steeds minder (primair) materiaal. Dat kan door beter ontwerpen, nieuwe productiemethoden, maar ook door niet alle benodigde producten direct te produceren.

Zo’n samenwerkingsverband heeft meestal een fysieke locatie als uitvalsbasis, in dit geval het MAAK-terrein in de Waarderpolder. Op dit terrein zijn sinds 2014 MAAK en 3DMZ gevestigd en zij richten zich op circulaire economie, maak-industrie en digitalisering. De gemeente is hierin, waar nodig, ondersteunend geweest. Om de ontwikkeling verder te stimuleren wordt nu voorgesteld om als gemeente de ontwikkeling voor tien jaar te ondersteunen.

Lees meer op www.haarlem.nl/c-district-innovatie-hub-in-waarderpolder.