HAARLEM - In korte tijd belde een 52-jarige Haarlemmer 45 keer met noodnummer 112 om de centralisten uit te schelden. Hij is aangehouden.


Als 112 onnodig gebeld wordt, betekent het dat er minder of geen lijnen beschikbaar zijn voor noodgevallen. De man was al eerder gewaarschuwd en aangesproken op zijn gedrag. Ook een huisbezoek door de politie bracht hem niet op andere gedachten. Uiteindelijk is hij 27 maart om half negen 's avonds aangehouden.

Elke melding die bij 112 binnenkomt wordt serieus genomen als noodgeval. Als anders blijkt wordt dit medegedeeld aan de beller, en gekeken hoe iemand op een andere manier geholpen kan worden. In onderstaande link staat uitgelegd wanneer 112 gebeld kan worden.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alarmnummer-112

De man wordt verdacht van het volgende delict:

Artikel 142 lid 2 Wetboek van Strafrecht
Hij die opzettelijk, zonder dat daartoe de noodzaak aanwezig is, gebruik maakt van een alarmnummer voor publieke diensten wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie.