HAARLEM - De rechtbank Noord-Holland heeft 20 jaar gevangenisstraf opgelegd aan een 46-jarige man die in september 2019 zijn zwangere echtgenote en hun ongeboren dochtertje van het leven heeft beroofd. Vervolgens heeft hij hun flatwoning aan de Rudolf Steinerstraat in Haarlem in brand gestoken. Er ontstond een explosie, waarna grootschalige evacuatie van medebewoners van het flatgebouw volgde.

Twee gevallen van doodslag
De verdachte heeft steeds ontkend dat hij zich hieraan schuldig heeft gemaakt. Volgens hem zou zijn vrouw zelfmoord hebben gepleegd en daarbij de brand hebben gesticht. Dat kan echter niet kloppen. De vrouw was al dood toen de brand is uitgebroken en bleek door geweld om het leven te zijn gekomen. Op basis het onderzoek is er volgens de rechtbank geen enkel ander scenario denkbaar dan dat de verdachte degene is die zijn vrouw en daardoor ook hun ongeboren dochtertje heeft gedood. Omdat het ongeboren kind levensvatbaar was en zij als noodzakelijk gevolg van het handelen van de verdachte is overleden, wordt hij ook voor doodslag op de baby veroordeeld.

Levensgevaar voor omwonenden
De rechtbank gaat ervan uit de verdachte de brand heeft gesticht om de gewelddadige dood van zijn vrouw te verhullen. De brand en de explosie die hierdoor is opgetreden hebben grote schade veroorzaakt aan het flatgebouw aan de Rudolf Steinerstraat. Omdat dit plaatsvond op een tijdstip waarop veel van de flatbewoners thuis waren en lagen te slapen, heeft de verdachte een levensgevaarlijke situatie voor omwonenden veroorzaakt.

Maximale straf
De verdachte heeft geen openheid van zaken gegeven over zijn daden, waardoor de achtergrond van de gebeurtenissen niet duidelijk is geworden. Wel is uit het onderzoek gebleken dat het stel relatieproblemen had. Zij hebben drie nog jonge kinderen, die nu zonder hun moeder en zusje verder moeten. De verdachte heeft aan hen en de andere nabestaanden onherstelbaar leed toegebracht.

Aan onderzoek naar zijn geestvermogens heeft de verdachte nauwelijks meegewerkt. Er zijn geen aanwijzingen dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is.

Vanwege de buitengewone ernst van zijn daden veroordeelt de rechtbank de verdachte tot een gevangenisstraf van 20 jaar, zoals de officier van justitie ook heeft geëist. Dit is de maximale straf die in dit geval kan worden opgelegd. Volgens de rechtbank kan alleen deze straf tot adequate vergelding leiden van het leed dat de verdachte de slachtoffers heeft aangedaan.

Schadevergoeding
De rechtbank heeft bepaald dat de verdachte aan alle drie zijn kinderen een schadevergoeding moet betalen van 20.000 euro wegens zogenoemde affectieschade. Twee broers van zijn overleden echtgenote krijgen schadevergoedingen van totaal bijna 4.000 euro. Een door de explosie getroffen buurgezin krijgt een bedrag van ruim 12.000 euro aan schadevergoeding toegewezen.